Blog

Belasting betalen over Bitcoin en andere cryptocurrency

Bitcoin & Belasting

Bitcoin en belasting betalen, je ontkomt er niet aan. Geef dit dus elk jaar netjes aan bij de aangifte. Niet iedereen heeft verstand van belastingen en het kan soms een lastig onderwerp zijn. In dit artikel lees je de regels over eventueel te betalen belasting over jouw coins. Check ook de website van de Belastingdienst of raadpleeg een belastingadviseur. 

 

Boxen

In Nederland zijn belastingen onderverdeeld onder drie verschillende groepen, ook wel boxen:

  • 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
  • 2: aanmerkelijk belang
  • 3: sparen en beleggen

De Belastingdienst heeft besloten dat ‘Bitcoin en andere virtuele betaalmiddelen’ vallen onder ‘overige bezittingen’, welke vallen in box 3. Cryptocurrency worden op het moment gezien als belegging. Over dit vermogen betaal je zogeheten vermogensrendementsheffing.  Box 1 en 2 hebben dus niets met cryptocurrency te maken, mits je als particulier handelt en het niet je hoofdinkomen is.

 

Pijldatum

De totale waarde van jouw cryptocurrency moet je noteren op 1 januari van elk jaar. Maak voor de zekerheid een screenshot van jouw portfolio dat je kunt gebruiken als leidraad van de totale waarde van jouw coins. Je kunt de waarde van de coins die jij bezit bijhouden in de app Delta. Bij de belastingaangifte geef je de waarde in Euro’s op. Doe je aangifte over het jaar 2017? Dan geef je het totaalbedrag van jouw cryptocurrencies op die ze hadden op 1 januari 2017.

Tip: Check de waarde van jouw portfolio in Bitcoin op de pijldatum. Vervolgens kijk je wat de koers van Bitcoin is op bitonic.nl waardoor je je cryptovermogen in Euro’s kan berekenen. Aangezien cryptovaluta een nieuw fenomeen zijn, ook voor de Belastingdienst, is het verstandig om een goede onderbouwing klaar te hebben liggen hoe je aan de totale waarde van jou portfolio gekomen bent.

 

Vrijgesteld vermogen

Iedereen in Nederland hoeft vanaf 2017 over de eerste €25.000 vermogen geen vermogensbelasting te betalen. Ben je getrouwd of heb je een levenspartner, dan is dit vrijgestelde vermogen €50.000. Vóór 2017 was dit ‘heffingsvrije vermogen’ €24.437. Is jouw vermogen bijvoorbeeld €50.000 op 1 januari 2017, dan betaal je enkel vermogensrendementsheffing over het rendement van €50.000 – €25.000 = €25.000. 

Regels van box 3 vóór januari 2017

Sinds 2017 is het belastingsysteem van box 3 iets anders dan de jaren er voor. De Belastingdienst gaat er vanuit dat het rendement uit beleggingen 4% per jaar is. Of het in werkelijkheid nu meer of minder dan 4% is, doet er niet toe. Vóór 2017 betaalde je 30% belasting over die 4% rendement.

Voorbeeld: Je belegde in 2015 een bedrag van €10.000 Bitcoin of andere coins en de waarde daarvan was op 1 januari 2016 €50.000. De Belastingdienst gaat uit van een zogezegd 4% fictief rendement. Het vrijgestelde vermogen buiten beschouwing gelaten, komt dit neer op een rendement van €50.000 x 4% = €200. Over die €200 rendement betaalde diende in 2016 30% belasting betaald te worden. Dit resulteert in €60 te betalen belasting over 2016.

 

Regels van box 3 na januari 2017

Sinds januari van dit jaar is box 3 gewijzigd. Mensen met een kleiner vermogen betalen een lager percentage over hun rendement, terwijl degenen met een groter vermogen relatief meer vermogensrendementsheffing betalen. In box 3 bestaan nu drie verschillende vermogensschijven.

Schijf 1
Deze schijf gaat over vermogen van €0 t/m €75.000. De Belastingdienst gaat uit dat over 67% van dit bedrag 1,63% rendement gemaakt wordt en over de overige 33% vermogen 5,39% rendement. Gemiddeld is dit 2,871%.

Schijf 2
Deze schijf gaat over het vermogen van €75.001 t/m €975.000. In deze schijf gaat de Belastingdienst uit dat over 21% van dit bedrag 1,63% rendement behaald wordt en over de overige 79% vermogen 5,39% rendement. Gemiddeld is dit €4,6%.

Schijf 3
De laatste schijf gaat op voor een vermogen vanaf €975.001. Hier gaat de Belastingdienst uit van een rendement van 5,39% over het volledige bedrag.

Over het rendement betaal je altijd 30% belasting, ongeacht in welke schijf jouw vermogen valt.

 

Voorbeeldberekening

Op 1 januari 2017 had je een totaal vermogen van €120.000. Hiervan mag je €25.000 heffingsvrij vermogen aftrekken. Er zal dus belasting geheven worden op het rendement van €95.000. Vanzelfsprekend betaal je belasting in de eerste (deze gaat maar tot €75.000) en de tweede schijf.

Belasting in schijf 1

  • 1,63% rendement over een bedrag van €75.000 x 67% = €819
  • 5,39% rendement over een bedrag van €75.000 x 33% = €1.334

Belasting in schijf 2 (rest een vermogen van €95.000 – €75.000 = €20.000)

  • 1,63% rendement over een bedrag van €20.000 x 21% = €68
  • 5,39% rendement over reen bedrag van €20.000 x 79% = €851

In dit voorbeeld is dus een totaal rendement behaald van 819 + 1.334 + 68 + 851 = €3.072. Hierover moet 30% belasting betaald worden. De te betalen vermogensrendementsheffing bedraagt €921.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *