Disclaimer & Privacy

Op alle informatie van op coindance.nl is deze disclaimer van toepassing. Wij controleren ten alle tijde de betrouwbaarheid van onze bronnen voor informatie, en proberen de informatie in welke vorm dan ook altijd zo goed mogelijk weer te geven. Echter, het is mogelijk dat bepaalde informatie verandert is of niet meer juist blijkt te zijn. Indien deze informatie gebruikt wordt voor het kopen of verkopen van financiële producten, bent u zelf verantwoordelijk voor uw beslissingen.

Wij geven geen enkele garantie dat de conclusies die wij trekken en de signalen/adviezen die wij geven op basis van onze bevindingen tot winst of verlies zullen leiden.

Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie die coindance.nl verstrekt. Dit geldt voor onze adviezen in het verleden, in het heden en in de toekomst. Tevens aanvaardt Coindance geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van koersen, gegevens of ideeën verstrekt door Coindance.

De volatiliteit (beweeglijkheid) van de cryptomarkten is enorm en brengt daarmee grotere risico’s met zich mee. Zeer hevige koersbewegingen kunnen niet voorzien of vermeden worden. Extreme koersbewegingen kunnen voor grote verliezen en grote winsten op uw positie zorgen. Beleg daarom nooit met geld wat je niet kunt missen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst!